Podstawowe różnice w tłumaczeniach pomiędzy językiem mówionym a pisanym

Posługując się danym językiem, wydaje się, że używany kod jest jednolity i zrozumiały dla wszystkich stron biorących udział w wymianie informacji. Jednak istnieje sporo różnic między językiem mówionym a pisanym, z których warto zdawać sobie sprawę, ponieważ w przeciwnym razie mogą powodować one liczne błędy. Na co należy zwrócić uwagę, by zarówno w mowie, jak i w piśmie bezproblemowo komunikować się z innymi?

Czy mówimy i piszemy tak samo?

Niezależnie od języka, w którym funkcjonujemy, różnice w sposobie komunikacji zawsze są widoczne. Gdy piszemy, automatycznie zwracamy większą uwagę na zróżnicowany dobór słownictwa, poprawną składnię i logiczny aspekt wypowiedzi. Kładziemy nacisk na jasność przekazu, dbamy o poprawną interpunkcję i gramatykę. Staramy się unikać powtórzeń, zastępując je synonimami czy też minimalizować liczbę potocznych fraz. Możemy stosować dłuższe zdania, bo wiemy, że odbiorca będzie miał czas, aby skupić się na przekazie.

Natomiast język mówiony ma zupełnie inną dynamikę. Dopuszczalne są tu slangowe słowa, pewne skróty myślowe, mniejsza dbałość w doborze słownictwa. Komunikat ma być przede wszystkim użytkowy, trafiający do odbiorcy. W toku wypowiedzi łatwiej przekazać wtedy emocje i wszelkie komunikaty, które są zawarte w kodzie niewerbalnym. 

Tłumaczenia a forma komunikacji

A czy w przypadku tłumaczeń sytuacja jest podobna? Tak! Mail do współpracownika, a do potencjalnego partnera biznesowego będzie wyglądał zupełnie inaczej. Raport przedstawiany przed zarządem, a wymiana pomysłów ze znajomymi z firmy również będzie miała inny charakter.

W każdej sytuacji, w której potrzebne jest profesjonalne podejście do tematu i rzeczowe wyjaśnienie pewnych zagadnień, warto skorzystać z pomocy biura tłumaczeń. Dzięki temu mamy pewność, że starannie przygotowany projekt nie zostanie wzięty pod uwagę tylko dlatego, że słowna prezentacja zawierała błędy.

Warto pamiętać o tym, że w tłumaczeniach w języku mówionym profesjonalne biuro dobierze takie słowa, które pomogą odzwierciedlić emocje, sytuacje i ogólny kontekst wypowiedzi. Nie trzeba się więc obawiać, że będzie to kalka z języka pisanego – specjaliści od tłumaczeń wiedzą, że język nie działa w taki sposób.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.